Aktuální zveřejněné dokumenty

Údaje trvale zveřejněné 

 

 Úplný oficiální název:

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední   Čechy, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Blaník a sledování stavu biodiverzity

 Adresa:

 Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem, 257 06

 Telefon:

 951 42 4531, 951 42 4532, 951 42 4533, 951 42 4534

 ID datové schránky:  ffydyjp

 URL (www):

 http://www.blanik.ochranaprirody.cz/

 Úřední hodiny:

 Pondělí 8 - 16:30 hod. 

 IČ:

  62933591
 Bankovní spojení:  ČNB Praha 1, č.ú. 18228-011/0710

 Organizační struktura:

 Naleznete na stránce O správě

 Předpisy, podle nichž Správa CHKO  Blaník zejména jedná

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt