Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity >> Správa informuje >> Aktuality >> Uzavření naučné stezky Drbákov-Albertovy skály

Uzavření naučné stezky Drbákov-Albertovy skály

Uzavření naučné stezky Drbákov-Albertovy skály

26.9.2014

Správa CHKO Blaník oznamuje plánované uzavření naučné stezky Drbákov - Albertovy skály pro veřejnost.

Od 1.10. do 15.11. bude naučná stezka z důvodu nutné opravy havarijních prvků uzavřena.

Při rekonstrukci naučné stezky v úseku její dolní větve bude docházet k umisťování materiálu a pohybu pracovníků zhotovitele na stezce. Současně na některých částech stezky budou dočasně odstraněny schody a tyto části stezky budou obtížně schůdné nebo neschůdné. Toto by nevyhnutelně vedlo k tomu, že by návštěvníci byli nuceni vstupovat mimo stezku nebo přímo neschůdná místa obcházet. Tím by docházelo k sešlapu a poškození zejména společenstev skalní stepi, které jsou předmětem ochrany národní přírodní rezervace.

Pohyb mimo stezku, vynucený neschůdností vlastní stezky, by současně ohrozil (zejména na skalních žebrech) i bezpečnost samotných návštěvníků. Vyznačení alternativní trasy není s ohledem na obtížný terén možné. Návštěvníci mohou procházet bez omezení horní větev naučné stezky, kde současně vede i modrá a žlutá turistická stezka.

Děkujeme za pochopení a věříme, že rekonstrukce naučné stezky přispěje k větší bezpečnosti i komfortu návštěvníků stezky.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt