ÚSES

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Územní systém ekologické stability je "zelenou kostrou" krajiny, která pomáhá přírodě vyrovnat se s nevyhnutelnými rušivými vlivy lidského osídlení. Nejlépe se územní systém ekologické stability poznává při pohledu z rozhledny na Velkém Blaníku. Snadno se pak rozpoznají biocentra - větší a menší lesy i biokoridory - potoky a aleje.

Územní systém ekologické stability je zapracován do Plánu péče o CHKO Blaník a postupně i do územních plánů obcí.

ÚSES CHKO Blaník

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt