Stráž přírody

V CHKO Blaník se můžete setkat s členem Stráže přírody, který vám může poskytnout:

  • základní informace o přírodě CHKO Blaník a místních zajímavostech
  • doporučení turistických tras
  • informace o povolených a nepovolených aktivitách v CHKO Blaník a v přírodních rezervacích
  • průvodcovskou službu
  • pomoc a radu při nesnázích

Stráž přírody také může při porušení zákonných ochranných podmínek CHKO Blaník, přírodních rezervací a přírodních památek:

  • zastavit rušivou činnost
  • uložit blokovou pokutu do výše 1000,- Kč
  • zjišťovat totožnost osob
  • zadržet osoby porušující zákonné ochranné podmínky CHKO Blaník
  • požadovat součinnost Policie České republiky

Stráž přírody je povinna se při výkonu svých pravomocí prokázat služebním odznakem a průkazem.

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt