Sport, rekreace, turistika

CHKO Blaník je turisticky atraktivní oblastí. Správa CHKO Blaník se snaží aktivně ovlivňovat rozvoj turistického ruchu jako prevenci negativních vlivů na přírodu a krajinu.

V roce 2015 bylo otevřeno návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku, které poskytuje zázemí pěším turistům i cykloturistům - kromě expozice o CHKO Blaník a legendě o blanických rytířích a možnosti zakoupení místních suvenýrů a publikací je pro ně připraveno občerstvení a sociální zázemí. V souvislosti s výstavbou domu přírody bylo zkapacitněno přilehlé parkoviště a přistaveny stojany pro uzamčení kol.

Cykloturistka

Územím CHKO prochází několik značených cyklostezek. V rámci projektu „Kraj blanických rytířů“ byla zastavení cyklostezky 8164 a 8163 (místní okruh) vybavena informačními tabulemi (Kondrac, Ostrov, Veliš, Louňovice od Blaníkem, Velký Blaník, Karhule, Vracovice, Částrovice) a potřebnou infrastrukturou (lavičky, stojany na kola – Krasovice (parkoviště), Částrovice).


V CHKO Blaník jsou vyznačeny cykloturistické trasy:

 • 112 Libouň – Louňovice pod Blaníkem
 • 1177 Smršťov – Louňovice pod Blaníkem
 • 101 Louňovice pod Blaníkem – Kondrac
 • 321 Louňovice pod Blaníkem – Načeradec
 • 0070 rozcestí mezi Blaníky – Lesáky – Karhule – Křížov – Pravonín
 • 8163 část okruhu - Kondrac – Ostrov – Veliš – Louňovice pod Blaníkem
 • 8164 část okruhu – Kondrac – Vracovice - Částrovice – Karhule

Cykloturistické trasy vedou po zpevněných komunikacích a cestách. Celkově je v CHKO vyznačeno cca 30 km cykloturistických tras. Značně negativním projevem cykloturistiky jsou vjezdy cyklistů do PR Velký Blaník a PR Malý Blaník. Cyklisté se zde pohybují i na turistických stezkách, kde způsobují erozi mělké kamenité půdy a ohrožují pěší turisty.

Pěší turistika

Pěší turistika má v CHKO Blaník dlouholetou tradici, která začíná v době národního obrození (tábory lidu na Blaníku). Výlety na Blaník dlouho souvisely s blanickou pověstí. K turistické oblibě přispěla i stavba první rozhledny na Velkém Blaníku roku 1895. Druhá rozhledna, postavená roku 1941, stojí na Velkém Blaníku dosud. Rozhledna, kterou vlastní a provozuje Městys Louňovice pod Blaníkem, patří k hlavním turistickým cílům oblasti a její návštěvnost má stoupající tendenci.

Celkově je v CHKO cca 20 km značených turistických tras, které návštěvníkům umožňují seznámit se s vysoce hodnotnými částmi území a nejdůležitějšími fenomény oblasti a přitom neohrožovat dochovaný stav přírody CHKO. Turistické stezky zasahují do PR Velký Blaník, PR Malý Blaník a PR Podlesí. CHKO Blaník prochází značené turistické trasy:

 • červená: Libouň – Louňovice – rozcestí pod Blaníky - Velký Blaník – Kondrac
 • červená: rozcestí pod Blaníky – Malý Blaník - Býkovice – Hrajovice
 • červená: Louňovice – Hřivy - Veliš
 • zelená: Velký Blaník – Lesáky – Načeradec
 • žlutá: rozcestí u rybníka Strašík - bývalý důl Roudný

Turistické trasy v CHKO Blaník

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt