Plán péče

Plán péče je základním koncepčním dokumentem ochrany přírody v CHKO Blaník. Obsahuje charakteristiky neživé i živé přírody i popis jevů společenských - dopravní síť, popis sídel, turistický ruch. Od rozboru stavu se odvíjí část návrhová, ve které jsou uvedeny hlavní cíle ochrany přírody a návrhy způsobů jak jich dosáhnout. Jsou zde uvedeny návrhy na případné úpravy hospodaření, kritéria posuzování nové výstavby, regulaci turistického ruchu a jiné.

Plán péče o CHKO Blaník byl schválen Ministerstvem životního prostředí ČR dne 29. 6. 2017. Veřejnosti je v tištěné formě 
k nahlédnutí k dispozici v budově Správy CHKO Blaník v úředních hodinách, po telefonické domluvě i mimo úřední hodiny.

Plán péče o CHKO Blaník na období 2018 - 2027 ke stažení naleznete zde:

ROZBORY_CHKO_Blanik.pdf

ROZBORY_PRILOHY_CHKO_Blanik.pdf

NAVRHY_CHKO_Blanik.pdf

NAVRHY_PRILOHY_CHKO_Blanik.pdf

 

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt