Zonace CHKO Blaník

 

K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Blaník vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. 

 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je na území první zóny CHKO zakázáno:

a) umisťovat a povolovat nové stavby
b) povolovat a měnit využití území
c) měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o CHKO
d) hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady
e) těžit nerosty a humolity


Na území první a druhé zóny CHKO je dále zakázáno:

a) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu
b) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice
c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody

Na celém území CHKO je zakázáno:

a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů
e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti
f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály
g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže
h) provádět chemický posyp cest
i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO

 

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt