Památné stromy v CHKO Blaník

1. Trnovník akát v Krasovicích
Druh: trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
Lokalizace: u stodoly zemědělské usedlosti č.p. 59 v Krasovicích
Katastrální území: Kondrac
Parcelní číslo: 1395
Obvod kmene: 363 cm
Výška stromu: 27 m
Stáří: 100 let

2. Lípa v Olešné
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lokalizace: u statku Olešná, při silnici z Louňovic pod Blaníkem směrem na Kondrac                                                                                                                                                                        Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1177
Obvod kmene: 648 cm
Výška stromu: 27 m
Stáří: 250-400 let

3. Alej v Louňovicích
Druh: 8 x lípa srdčitá (Tilia cordata)
1 x jilm habrolistý (Ulmus minor)
Lokalizace: přímo při silnici z Louňovic směrem na Kondrac, u Podlouňovického mlýna
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1317
Obvod kmene: 220 – 590 cm
Výška stromů: 23 - 29 m
Stáří: 150 - 350 let

4. Lípy u kostela
Druh: 3 x lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lokalizace: u kostela v Louňovicích
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1
Obvod kmene: 240 – 310 cm
Výška stromů: 15 – 20 m
Stáří: 150 – 250 let

5. Buk u Částrovického rybníka
Druh: buk lesní (Fagus sylvaticus)
Lokalizace: u dolního Částrovického rybníka
Katastrální území: Vracovice
Parcelní číslo: 1472/1
Obvod kmene: 422 cm
Výška stromů: 28 m
Stáří: 200 let

6. Velký Mnich
Druh: smrk ztepilý (Picea abies)
Lokalizace: na vrcholu Malého Blaníku, v troskách kaple sv. Maří Magdaleny
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1255
Obvod kmene: 322 cm
Výška stromu: 37 m
Stáří: 200 let

7. Dub u rybníka Louňov
Druh: dub letní (Quercus robur)
Lokalizace: na hrázi rybníka Louňov
Katastrální území: Načeradec
Parcelní číslo: 1039
Obvod kmene: 394 cm
Výška stromu: 17 m
Stáří: 250 let

8. Dub v Křížovské Lhotě
Druh: dub letní (Quercus robur)
Lokalizace: v zahradě v Křížovské Lhotě
Katastrální území: Křížov pod Blaníkem
Parcelní číslo: 608
Obvod kmene: 328 cm
Výška stromu: 27 m
Stáří: 120 let

9. Lípy v Libouni
Druh: 1 x lípa srdčitá (Tilia cordata)
1 x lípa velkolistá (Tilia platyphylla)
Lokalizace: u románské rotundy v obci Libouň
Katastrální území: Libouň
Parcelní číslo: 1145/3
Obvod kmene: 420 cm, 480 cm
Výška stromů: 15 m
Stáří: 250-300 let

10. Dub na poli K Olešné
Druh: dub letní (Quercus robur)
Lokalizace: v polích po pravé straně silnice Kondrac - Louňovice
Katastrální území: Kondrac
Parcelní číslo: 741/1
Obvod kmene: 451 cm
Výška stromu: 18 m
Stáří: 220 let

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt