Krajinný ráz a výstavba

K ochraně krajinného rázu je Správa CHKO Blaník vybavena zákonnými pravomocemi. Správa CHKO Blaník se vyjadřuje k návrhům na využití území i k jednotlivým stavbám. Správa CHKO Blaník:

  • se vyjadřuje k územním plánům obcí
  • vydává souhlasy se změnou kultur na pozemcích (zalesňování)
  • vydává závazná stanoviska potřebná k ohlášení stavby a k žádosti o vydání stavebního povolení
  • vydává závazná stanoviska k terénním úpravám

Předkládané žádosti jsou posuzovány s ohledem na charakter sídel a znaky staveb v CHKO Blaník - viz kapitola o krajinném rázu. Odborným podkladem pro hodnocení stavebních projektů a plánů je odborná studie krajinného rázu, která je součástí Plánu péče o CHKO Blaník.

Zájemcům o výstavbu doporučujeme se seznámit s materiálem Zásady pro výstavbu v CHKO Blaník , ve kterém jsou uvedena základní posuzovaná kritéria staveb. Před zpracováním stavebního projektu doporučujeme konzultovat situaci a rámcový vzhled stavby se Správou CHKO Blaník.

Na konci roku 2009 vydala Správa CHKO Blaník informativní skládačku Jak stavět v CHKO Blaník, věnovanou všem, kteří chtějí stavět či upravovat stavbu na území CHKO Blaník. Ve skládačce naleznete konkrétní informace o tom, jaké rysy by stavba v CHKO Blaník měla mít, jak tvarovat okna, jak řešit bydlení v podkroví či jaké zvolit oplocení pozemku. Dále se dozvíte, jak postupovat při přípravě stavby a jak se chovat k drobným památkám. Skládačka je k dispozici zdarma v sídle Správy CHKO Blaník nebo v elektronické podobě k zobrazení či ke stažení zde: Jak stavět v CHKO Blaník.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt