Ekologická výchova - EVVO

Školy

Správa CHKO Blaník zajišťuje pro školy a organizované skupiny průvodcovskou službu po lokalitách v CHKO Blaník a samostatné přednášky s tematikou ochrany přírody.

Žákům základních a středních škol regionu je určena výtvarná a literání soutěž ke Dni Země, Správa spolupořádá Ekologickou olympiádu studentů středních škol.

Správa CHKO Blaník poskytuje odborné zázemí pro stáže studentů vysokých a vyšších odborných škol. Pracovníci Správy jsou konzultanty diplomových a absolventských prací.

Návštěvníci CHKO

V návštěvnickém středisku Dům přírody Blaníku na úpatí Velkého Blaníku u Kondrace si návštěvníci mohou prohlédnout expozici o geoparku Kraj blanických rytířů a CHKO Blaník a legendě o blanických rytířích, zakoupit si místní suvenýry a publikace nebo se občerstvit. Návštěvníci CHKO Blaník mohou využít naučnou stezku S rytířem na Blaník na Velkém Blaníku, která začíná u domu přírody a vede atraktivními místy v centru CHKO. Informace o přírodních zajímavostech lze nalézt i na informačních tabulích u jednotlivých maloplošných chráněných území.

Ornitologická vycházka v CHKO Blaník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály, publikační činnost

Pro návštěvníky CHKO Správa vydává informační materiály, které jsou k dostání v informačních centrech v Louňovicích pod Blaníkem, ve Vlašimi a na Správě CHKO Blaník.

skládačka o CHKO Blaníkskládačka EVL Vlašimská Blaniceskládačka EVL Podlesískládačka Geologie CHKO Blaníkčasopis Pod Blaníkemskládačka Jak stavět v CHKO Blaník

Správa CHKO Blaník se spolupodílí na vydávání časopisu Pod Blaníkem a Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Zde lze také nalézt publikované vědecké zprávy a nálezy.

Obyvatelé regionu

Pro milovníky přírody pořádá Správa tematicky zaměřené akce, např. již tradiční Výstavy hub blanických lesů nebo botanické vycházky. Aktuální akce naleznete zde.

Široké veřejnosti jsou určeny tematicky zaměřené výstavy, pořádané ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim, Muzeem Podblanicka a dalšími partnery.

 

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt