Klimatické podmínky

Klimaticky náleží CHKO Blaník do oblasti mírně teplé, vyznačující se dlouhým, teplým, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

 

Opar nad Velkým Blaníkem. Foto: Martin Klaudys.

Základní klimatické charakteristiky:

  • Délka vegetačního období: 150 dní.
  • Roční průměrná teplota: 7,5°C.
  • Průměrné roční srážky: 650 mm.

V oblasti převažují západní větry společně s větry vanoucími z jihozápadu a severozápadu. 

Velmi výrazně se projevuje vrcholové klima Velkého Blaníku, který má delší trvání sněhové pokrývky než okolí a vyšší průměrnou rychlost větru.Zima na Velkém Blaníku. Foto: Martin Klaudys.

V oblasti se vyskytují i teplé lokality, jedná se zejména o svahy s jižní expozicí, dlouhodobě osluněné. Na těchto lokalitách se vyskytují teplomilné druhy rostlin a hmyzu.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt