Správa CHKO Blaník >> Charakteristika oblasti

Charakteristika oblasti

Důvodem vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blaník byla a zůstává ochrana typické středočeské krajiny. Při pohledu na mapu skutečně zjistíme, že krajina pod Blaníkem je malým vzorkem "velkých" Čech. 1/3 rozlohy CHKO Blaník tvoří lesy, nalezneme zde velké lány orné půdy i malé mokřadní louky. V CHKO jsou větší vodní plochy i malé rybníčky s vedlejšími tůňkami. Krajinou protéká řeka Blanice i větší a menší potoky.

V CHKO Blaník najdeme místa chladná s vrcholovým klimatem i  teplé výslunné stráně. Vyskytují se zde skalnaté srázy i malé "pouštní přesypy" (PP Roudný, ležící nedaleko hranic CHKO). Krajina zůstala i přes postupující rozvoj průmyslu zemědělskou, s pestrou mozaikou polí a luk, lemovanou mezemi, alejemi a polními remízy.

Sídelní struktura si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit. Kromě větších sídel jsou po krajině roztroušeny samoty a menší vesničky. Městečka doplňují venkovské zámky, v řadě sídel se dochovaly lidové stavby. Dochovalá je i struktura drobných sakrálních staveb u polních cest, dnes stále využívaných. Kraj pod Blaníkem je proto stále více vyhledáván návštěvníky z domova i ze zahraničí.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt