Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity >> Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Tel.: +420 951 42 4531, +420 951 42 4532,

+420 951 42 4533, +420 951 42 4534

stredni.cechy@nature.cz

Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky - Blaník. Důvodem vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník. Základní charakteristikou oblasti je mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí.

Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. Blanice je příkladem neregulovaného meandrujícího toku s přirozeným vodním režimem pravidelných záplav. Díky tomu se v nivě Blanice uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby - kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky.

Blaník je populární jako významná česká hora opředená starobylými pověstmi o blanických rytířích. Blanická pověst spolu s přírodními a kulturními hodnotami krajiny jsou atraktivní z hlediska rekreace a turistiky, čemuž odpovídá zvyšující se turistický ruch.

Nejcennějším kladem krajiny pod Blaníkem je fakt, že je stále živá, udržovaná pro příští generace prací zemědělců, lesníků, obyvatel vesnic a městeček.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1981
Rozloha: 41 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Přírodní rezervace Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí a přírodní památky Částrovické rybníky a rybník Louňov.
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti oddělení Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity tato maloplošná zvláště chráněná území, která se nacházejí mimo CHKO: národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály, Ve Studeném, Voděradské bučiny, Pochválovská stráň a Větrušické rokle a národní přírodní památky Kaňk, Rybníček u Hořan, V Jezírkách, Žehuňský rybník, Medník, Hadce u Želivky, Bílichovské údolí, Cikánský dolík a Letiště Letňany.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt