Správa CHKO Blaník >> Úřední deska >> Aktuální zveřejněné dokumenty

Aktuální zveřejněné dokumenty

Schválen Plán péče o CHKO Blaník na období 2008 - 2017

Ministerstvo životního prostředí schválilo dne 13.11.2007 Plán péče o CHKO Blaník na období 2008 - 2017. Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem, který Správa CHKO Blaník a další orgány ochrany přírody používá jako podklad při rozhodování a přípravě akcí. Plán péče není právně závazný.

Plán péče obsahuje dvě části. Část rozborová shrnuje nejdůležitější poznatky o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, stavu biotopů, zachování či narušení krajinného rázu a zhodnocení dosavadní činnosti orgánu ochrany přírody. V části návrhové jsou stanoveny cíle ochrany přírody na dané období a cesty, kterými budou tyto cíle dosaženy. Součástí plánu péče jsou obrazové a mapové přílohy.

Se zněním plánu péče se lze seznámit na internetových stránkách Správy CHKO Blaník, sekce Činnost správy - Plán péče, v tištěné formě je k nahlédnutí přímo na Správě CHKO Blaník, Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem. Do Plánu péče je možné nahlédnout v úředních hodinách, po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední hodiny.

Zimní solení komunikací

Vláda České republiky udělila výjimku ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blaník dne 30. srpna 2006 (č. 1021), ve které se s platností pro období let 2006/2007 až 2011/2012 na žádost Obce Načeradec, povoluje použití chemického posypu při zimní údržbě stanovených úseků komunikací. Chemický posyp je možné aplikovat pro údržbu stanovených úseků silnic v případě vzniku kalamitních situací, kdy aplikace inertního materiálu selhává, a to až do doby zajištění potřebné sjízdnosti.

Údaje trvale zveřejněné 

 

 Úplný oficiální název:

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník

 Adresa:

 Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem, 257 06

 Telefon:

 317 852 654, 317 701 884

 Fax:

 317 701 916

 ID datové schránky:  ffydyjp

 URL (www):

 http://www.blanik.nature.cz/

 Úřední hodiny:

 Pondělí 8 - 17 hod

 Středa 8 - 17 hod

 IČ:

  62933591
 Bankovní spojení:  ČNB Praha 1, č.ú. 18228-011/0710

 Organizační struktura:

 Naleznete na stránce O správě

 Předpisy, podle nichž Správa CHKO  Blaník zejména jedná

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt