Správa CHKO Blaník >> Správa informuje >> Pro návštěvníky CHKO Blaník >> Turistické cíle v okolí CHKO Blaník

Turistické cíle v okolí CHKO Blaník

Vlašim - hospodářské a kulturní centrum regionu. Náměstí se zachovalým středověkým charakterem a sochou rytíře Záboje. Gotický kostel sv. Jiljí z l.1522-23. Sídlo zbrojovky Sellier a Bellot.

Vlašim - zámek a park – v zámku (původně hrad z roku 1318) umístěno Muzeum Podblanicka s regionální expozicí a expozicí historie zbrojovky a střelectví. Na zámeckém nádvoří Infocentrum pro návštěvníky. K zámku přiléhá rozsáhlý anglický park s romantickými stavbami - Starý hrad, Čínský pavilon. Parkem prochází naučná stezka, stavby v parku přístupné s průvodcem. V novogotické vstupní bráně parku před zámkem sídlí Podblanická galerie, přístupná s průvodcem jako součást prohlídkového okruhu.

Vlašim - Podblanické ekocentrum ČSOP - sídlí v budově před branou do zámku. Ekoporadna, Ekoobchůdek, Kancelář průvodců zámeckým parkem. V objektu se nachází paraZOO - expozice handicapovaných volně žijících živočichů České republiky s možností prohlídky. Pro školy jsou zajišťovány výukové programy, pro organizované skupiny tematické exkurze po lokalitách regionu. ČSOP Vlašim koordinuje činnost národního geoparku Kraj blanických rytířů.

Vlašim - hvězdárna - veřejná hvězdárna provozovaná Vlašimskou astronomickou společností, možnost shlédnutí audiovizuálního programu a pozorování oblohy.

Jemniště – barokní zámek z počátku 18. století, rokokově upravený s rozsáhlým anglickým parkem. Bohaté interiéry zpřístupněny prohlídkovým okruhem. Vzhledem k bohatým aktivitám na zámku doporučujeme prohlídku objednat předem.

Ratměřice – vzácný románský kostel sv. Václava z první čtvrtiny 13. století, přestavěný v r. 1858. Menší secesní zámek s rozlehlým parkem s cennými dřevinami. 2 sekvojovce obrovské s obvodem kmene 500 cm a výškou přes 36 m jsou nejvyšší v ČR. Zámek i park jsou v současnosti nepřístupné veřejnosti.

Odlochovice - Novorenesanční budova zámku s podobou z r. 1892. V zámku Ústav sociální péče. K zámku přiléhá park se sochami, vázami a cennými dřevinami - jedle kavkazská, bříza žlutá. Park je přístupný veřejnosti a je zde otevřena kavárna. Odlochovice jsou spojeny s Ratměřicemi cestou s alejí mohutných lip. Komplex zámků, parků a spojující aleje lip je unikátním krajinářským dílem.

Jankov - hodnotný románský kostel Narození sv. Jana Křtitele z 1. pol. 12. stol. 6. března 1645 se v okolí Jankova odehrála jedna z největších bitev třicetileté války - bitva u Jankova, ve které Švédové pod vedením generála Torstensona porazili habsburské vojsko. Bitvě je věnována naučná stezka začínající v Jankově, na návrší Habrovka si můžete prohlédnout památník obětem bitvy.

Kamberk - původně hornické městečko, těžba zlata již v 13. století. Barokní farní kostel sv. Martina z r.1720. Náměstí s výjimečně zachovalými prostými i zdobnějšími domy. Muzeum venkova s expozicí života na českém venkově 19. - 20. stol.

Mladá Vožice - město zmiňované ve 13. století. Rozlehlý čtyřkřídlý zámek, renesanční s barokní přestavbou - nepřístupný. Městu vévodí vrch s místem hradu z 2.pol.13.stol. - zanikl za husitských válek. Na jeho troskách vystavěna kaple Nanebevzetí Panny Marie. Z vrchu krásný výhled do okolí. Děkanský kostel sv. Martina zr. 1581, budova děkanství s mansardovou střechou z r.1765. V budově radnice Muzeum Mladovožicka. Pamětní deska na náměstí připomíná rodný dům historika Augusta Sedláčka (1843-1926). 

Šelmberk -  zřícenina hradu z počátku 14. století stojící na ostrohu nad údolím Blanice. Gotický hrad byl několikrát přestavován a měnil majitele, zpustl na konci 17.století. V 1.pol. 19.století opravena věž a doplněna cimbuřím, věž přeměněna na rozhlednu. Současně bylo okolí upraveno jako anglický park. Hrad udržuje Občanské sdružení hrad Šelmberk, hrad je využíván k různým turistickým a regionálním akcím. Věž hradu slouží jako rozhledna a je o víkendech zpřístupněna.

Pravonín - Kostel sv. Jana Křtitele je původní románská rotunda z doby kolem r. 1200 s hranolovitou věží a dřevěným patrem, barokně upraven. Barokní zámek z r. 1750, později klasicistně upraven. V r. 1832 navštívil zámek hudební skladatel Richard Wagner.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt