Správa CHKO Blaník >> Správa informuje >> Pro návštěvníky CHKO Blaník >> Turistické cíle v CHKO Blaník

Turistické cíle v CHKO Blaník

Chráněná území - přírodovědně založeným návštěvníkům doporučujeme navštívit některé ze zvláště chráněných území v CHKO Blaník:Přírodní rezervace Velký Blaník, Přírodní rezervace Malý Blaník, Přírodní rezervace Podlesí, Přírodní památka Částrovické rybníky, Přírodní památka Rybník Louňov.  

Rozhledna na Velkém Blaníku - 32 m vysoká dřevěná stavba, vystavěna v roce 1941. Z rozhledny kruhový rozhled do kraje. Možnost občerstvení.

Louňovice pod Blaníkem -  malebné městečko pod Blaníkem, kořeny sahají až do 12.století, kdy zde byl založen premonstrátský klášter, v r.1420 zbořený husity. V zámku umístěno Infocentrum a muzeum historie kraje s expozicí včelařství. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, na náměstí dále barokní Panský dvůr se zdobnými štíty. V obci zajímavé ukázky lidové architektury několika generací.

Kondrac - románský kostel z 1.pol. 13. stol. s dvěma válcovými věžemi a zbytky románských nástěnných maleb. V obci cykloturistická ubytovna.

Veliš - pozoruhodný kostel sv. Josefa, který s farou tvoří cenný architektonický celek. V obci lidové stavby.

Libouň - kostel sv. Václava - rotunda z pol. 13.stol. s částečně odkrytými freskami. Pod kostelem 2 mohutné památné lípy se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1728. Barokní zámek prochází postupnou rekonstrukcí.

Roudný – bývalý zlatodůl, dolování probíhalo s přestávkami od 13. do 20.století, poslední práce byly ukončeny až v roce 1956. Hornické stavby na Roudném - důlní hotel, hornická kolonie a další. Četné pozůstatky po těžbě - propadliny, odvaly, na bývalých kalojemech přírodovědecky pozoruhodná lokalita s teplomilným hmyzem (PP Roudný).

Býkovice - četné lidové stavby, zachovalé statky v klasickém podblanickém členění.

Načeradec – malebné městečko s kostelem sv. Petra a Pavla z 12. století. Proti kostelní věži pozdně gotická zvonice z počátku 16. století, sloužila též jako městké skladiště soli. Při východní frontě náměstí jednopatrový zámek, upravený v roce 1734, opatřený mansardovou střechou. Za budovou zámku se táhne v mírně stoupajícím terénu volně řešený park (3,1 ha) s cennými dřevinami. Cenná budova radnice s mansardovou střechou, měšťanské domy a další lidové stavby. Za městečkem křížová cesta..

Křížov - byl založen asi v polovině 14.století louňovickým klášterem. Byl zde poplužní dvůr od louňovického velkostatku, později rozparcelovaný v 1.pozemkové reformě roku 1924. V roce 1913 byla v Křížově postavena škola, dnes místo spolkové činnosti. Statky a lidové stavby.

Částrovice - tvrz s gotickými základy, u tvrze mohutný buk a cypřišek.

Vracovice - První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1863. Lidové stavby.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt