Správa CHKO Blaník >> Správa informuje >> Aktuality >> Plány péče o PR Velký Blaník a PR Malý Blaník schváleny

Plány péče o PR Velký Blaník a PR Malý Blaník schváleny

Plány péče o PR Velký Blaník a PR Malý Blaník schváleny

28.1.2014

Správa CHKO Blaník schválila 27.1.2014 plány péče o PR Velký Blaník a PR Malý Blaník.

Obě přírodní rezervace chrání přírodě blízké bučiny. Plán péče obsahuje zásahy směřující k obnově přirozené druhové skladby lesa a reaguje i na zvyšující se turistický ruch v oblasti.

S plány péče se můžete seznámit na stránkách jednotlivých chráněných území zde:

PR Velký Blaník

PR Malý Blaník

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt