Správa CHKO Blaník >> Správa informuje >> Aktuality >> Národní přírodní památka Hadce u Želivky vyhlášena

Národní přírodní památka Hadce u Želivky vyhlášena

Národní přírodní památka Hadce u Želivky vyhlášena

18.2.2011

Vyhlášení zvláště chráněného území je završením dlouholetých snah profesionálních i dobrovolných ochránců přírody, kteří ochranu lokality prosazovali od poloviny 20. století.

25. ledna 2011 byla Ministerstvem životního prostředí ČR vyhlášena Národní přírodní památka Hadce u Želivky, s účinností od 1. března 2011. 

NPP Hadce u Želivky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko a Hulice. Lokalita je unikátní výskytem na hadce vázaných společenstev rostlin a živočichů v údolí vodní nádrže Želivka, roste zde český endemit kuřička hadcová (Minuartia smejkalii).

Managementové zásahy na tomto zvláště chráněném území zajišťuje Správa CHKO Blaník.

Vyhlášku v plném znění včetně mapových příloh naleznete zde.

 

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt