Správa CHKO Blaník >> Správa informuje >> Aktuality >> Na Blaníku byl slavnostně otevřen nový dům přírody

Na Blaníku byl slavnostně otevřen nový dům přírody

Na Blaníku byl slavnostně otevřen nový dům přírody

3.7.2015

Na úpatí Velkého Blaníku nad obcí Kondrac bylo 2. července slavnostně otevřeno návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku.

Prvními návštěvníky nového návštěvnického střediska byli zástupci Středočeského kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, národního geoparku Kraj blanických rytířů, starostové obcí regionu a další hosté.

Přestřižení pásky se ujal prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Blaník, Ing. Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR, Miroslav Matuška, starosta obce Kondrac a zástupce blanických rytířů ve zbroji jako maskot Domu přírody Blaníku.

Zároveň s otevřením domu přírody byla vernisáží zahájena výstava obrazů Stanislava Příhody inspirovaná právě Blaníkem a okolní krajinou.

Dřevěná roubenka Domu přírody se nachází na nástupním místě naučné stezky S rytířem na Blaník nedaleko Kondrace. U silnice z Kondrace na Načeradec upozorní na středisko oranžovozelené vlajky na novém parkovišti pro návštěvníky. Pro veřejnost se dům přírody otevřel 4. července.

 Investorem a provozovatelem Domu přírody Blaníku je Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Co uvidíte v Domě přírody Blaníku?

Uvnitř návštěvnického střediska čeká příchozí nejprve recepce, kde mohou dostat potřebné informace nebo zakoupit suvenýry, regionální produkty a literaturu. Tři dioramata představují nejzajímavější přírodní biotopy regionu – suťové lesy, které návštěvníci uvidí přímo na Velkém Blaníku, dále mokřadní louky a hadcové bory. Největším exponátem je model krajiny Blanické brázdy v úseku mezi obcemi Sázava a Mladá Vožice. Model poskytuje informace o přírodních i historických zajímavostech kraje. Blanickou legendu připomíná rytíř v brnění, obraz průřezu horou z divadelní hry Járy Cimrmana nebo speciální otvor do hory Blaníku, ze kterého je slyšet, co se v hoře děje. Stav připravenosti vojska si návštěvníci mohou ověřit na speciálním ukazateli.

V podkroví domu je pro návštěvníky připraveno několik krátkých filmů o přírodě národního geoparku Kraj blanických rytířů. Po celé prázdniny zde budou vystaveny obrazy malíře Stanislava Příhody inspirované Blaníkem i okolní krajinou. Výstava je prodejní.

V okolí domu přírody si můžeme prohlédnout expozici hornin Podblanicka realizovanou ve spolupráci s Českou geologickou službou

Kolik stála výstavba Domu přírody?

Náklady na vybudování vlastní budovy vč. přípojek elektřiny, vody a čistírny odpadních vod činí 6,9 mil. Kč. Zdejší staré parkoviště bylo rekonstruováno a byla dořešena dopravní situace v lokalitě vč. parkování pro auta a autobusy, přechodu pro chodce, dopravního značení apod. za 2,8 mil. Kč. Celkové náklady na expozici činí 1,9 mil. Kč. Český svaz ochránců přírody Vlašim vybudoval Dům přírody Blaníku ve spolupráci s AOPK ČR - Správou CHKO Blaník, Muzeem Podblanicka, Středočeským krajem, Obcí Kondrac a řadou dalších partnerů. Na akci obdržel dotaci ve výši 90 % z Operačního programu Životní prostředí.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Dům přírody je moderní návštěvnické středisko, které:

  • vítá návštěvníky v místě vysoké návštěvnosti,
  • informuje různými formami veřejnost o fenoménech konkrétní CHKO, nosným prvkem je interaktivní expozice o přírodě a krajině představovaného území v interiéru a exteriéru,
  • zvyšuje povědomí o základních principech a důvodech ochrany přírody a krajiny, vzbuzuje zájem a vytváří pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu i obecně k ochraně přírody a krajiny,
  • napomáhá při osvětě návštěvníků a usměrnění jejich pohybu v chráněném území (vč. organizování terénních programů s certifikovanými průvodci apod.),
  • poskytuje naučné a výukové programy pro návštěvníky a školy,
  • poskytuje základní informace v oblasti cestovního ruchu (ubytování, doprava, kulturní akce v regionu ad.) ve spolupráci s místním destinačním managementem,
  • umožňuje setkávání místních obyvatel v příjemném prostředí,
  • zajišťuje prodej publikací, regionálních produktů, kvalitních suvenýrů, propagačních předmětů, map a vzdělávacích materiálů vztahujících se k danému místu.

Dům přírody je živým projektem postaveným na regionálních partnerech a zdrojích. Není pouze atraktivní expozicí oslovující návštěvníky, ale i místem a prostředkem k aktivnímu zapojení místní veřejnosti do ochrany a péče o místní přírodní a kulturní dědictví.

 

Fotografie ze slavnostního otevření naleznete na odkazu:

http://cesky-kras.rajce.idnes.cz/2015_07_02_Otevreni_DP_Blanik/

Autorem fotografií je Josef Mottl, AOPK ČR, vedoucí oddělení Správa CHKO Český kras.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt