Správa CHKO Blaník >> Správa informuje >> Aktuality >> GIS Day na Gymnáziu Vlašim již po osmé

GIS Day na Gymnáziu Vlašim již po osmé

GIS Day na Gymnáziu Vlašim již po osmé

23.11.2015

Správa CHKO Blaník a ČSOP Vlašim se společně každoročně připojují k akcím na propagaci geografických informačních systémů (GIS), které se konají po celém světě kolem 19. listopadu pod názvem „GIS Day“.

Použití GIS a nejrůznějších mapových aplikací je rychle a dynamicky se rozvíjející odvětví. Seminář na Gymnáziu ve Vlašimi si klade za cíl představit studentům principy práce GIS, základní analýzy a možnosti výstupů. V letošním roce se uskutečnil seminář 23. listopadu. V rámci semináře studenti 4. ročníku nejprve řešili geografické úlohy související s místní krajinou – vybírali vhodnou monitorovací plochu s určenými prostorovými parametry a typem lesa, zkoumali viditelnost plánovaného vysílače z různých míst – toto vše s klasickými „papírovými“ mapami. Následně pak bylo řešení prezentováno v profesionálním systému ArcGIS firmy ESRI.

V letošním roce se seminář zaměřil na tvorbu vlastních map. Jak vytvořit s pomocí GIS kvalitní mapu k seminární práci? V praktické ukázce krok za krokem se mohli studenti seznámit s postupem tvorby mapy od souboru z GPS přístroje ke konečné mapě. V postupu byly použity ukázky veřejně dostupných mapových služeb WMS, které je možné využít zdarma. Ukázka byla provedena v systému Janitor vyvíjeným organizací CENIA.

Na semináři byly prezentovány i moderní cloudové služby. Druhou prezentovanou možností tvorby mapy je využití mapového serveru AOPK ČR – http://mapy.nature.cz, který umožňuje import vlastních dat a jejich vizualizaci v kombnaci s různými podklady. Mapový server AOPK ČR je postaven na platformě ArcGIS serveru ESRI.

Na závěr semináře byla pro studenty připravena soutěž v poznávání různých míst ČR na leteckých snímcích. Pro úspěšné řešitele úkolů byly připraveny drobné odměny. Organizátoři doufají, že seminář bude pro studenty inspirací pro další studium a podnítí zájem o GIS.

Semináře GIS Day 2015 se zůčastnili studenti Gymnázia Vlašim.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt