Plán péče

Plán péče je základním koncepčním dokumentem ochrany přírody v CHKO Blaník. Obsahuje charakteristiky neživé i živé přírody i popis jevů společenských - dopravní síť, popis sídel, turistický ruch. Od rozboru stavu se odvíjí část návrhová, ve které jsou uvedeny hlavní cíle ochrany přírody a návrhy způsobů jak jich dosáhnout. Jsou zde uvedeny návrhy na případné úpravy hospodaření, kritéria posuzování nové výstavby, regulaci turistického ruchu a jiné.

Plán péče o CHKO Blaník byl schválen Ministerstvem životního prostředí dne 13.12.2007. Veřejnosti je v tištěné formě 
k nahlédnutí k dispozici v budově Správy CHKO Blaník v úředních hodinách, po telefonické domluvě i mimo úřední hodiny.

rozbory pro web.pdf 12 MB

rozbory přílohy.pdf 196 kB

návrhy.pdf 1,13 MB

návrhy přílohy.pdf 218 kB

Mapové přílohy:

01 orientační mapa A3.pdf 455 kB

02 zonace CHKO A3.pdf 515 kB

03 MZCHÚ a památné stromy A3.pdf 477 kB

04 natura 2000 A3.pdf 521 kB

05 vlastnictví lesů A3.pdf 480 kB

06 kategorie lesů A3.pdf 500 kB

07 honitby A3.pdf 289 kB

08 krajinný ráz A3.pdf 410 kB

09 ÚSES A3.pdf 274 kB

10 turistika A3.pdf 246 kB

 

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt